Canvas

11 manieren om bedrijfsfinanciering te vinden voor investeringen

Bedrijfsfinanciering van investeringen

Wil je in je bedrijf investeren en zoek je de beste manier om dit te financieren? Dit artikel zet 11 manieren van bedrijfsfinanciering voor je op een rijtje. Van een lening bij de bank tot crowdfunding en factoring. Hierna weet je wat er te koop is, bij wie je terechtkunt en welke financieringskeuzes andere ondernemers maken. 

Tip: met deze financieringswijzer kom je er in 2 minuten achter welke financieringsvorm bij jouw financieringsbehoefte past en bij welke partijen je kunt lenen. Hieronder lichten we alle vormen toe.

Met deze 11 manieren vind je bedrijfsfinanciering voor investeringen

1. Bronnen van bedrijfsfinanciering binnen je bedrijf Voordat je de zoektocht start naar externe financiering: heb je al aan mogelijkheden binnen je eigen bedrijf gedacht? Kijk eens waar je kosten kunt besparen, bijvoorbeeld door bedrijfsmiddelen te huren in plaats van aan te schaffen, door dure leningen te herfinancieren of loze bedrijfsruimte te verhuren. Je kunt je voorraad en werkkapitaal optimaliseren, zodat je minder hoeft voor te schieten of te lenen. Ook fiscale voordelen kunnen geld opleveren. Als je een BV hebt, kun je besluiten om de winst te gebruiken of nieuwe aandelen uit te geven.

Uts

Foto: Verhuisbedrijf UTS Abbink

“Voorbeeld”

Toen de verhuisbusiness terugliep, zat UTS met veel opslagruimte die het niet kon gebruiken. Afstoten kon niet, want de panden waren eigendom of hadden een langdurig contract. Toen is UTS gestart met warehousing: opslag van archieven, materialen en voorraad voor bedrijven. Inmiddels is dit een lucratieve business. Ook huurt UTS nu een groot deel van haar verhuismaterialen in, in plaats van alles te kopen. Daardoor betaal je nooit voor spullen die je niet nodig hebt. 

2. Lopend krediet

Benut je bronnen binnen je bedrijf al optimaal, dan kun je naar externe financiering kijken. Voor het flexibel financieren van relatief kleine uitgaven kun je bij veel banken een krediet afsluiten. Bekend is het rekening-courant-krediet waarmee je rood mag staan tot een afgesproken limiet. Een krediet kun je flexibel gebruiken en is niet gebonden aan één doel. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor de financiering van debiteuren of voorraden. Check met Finchi, de financieringscheck van ING, of je in aanmerking komt.

3. Zakelijke lening

Heb je een specifiek financieringsdoel, zoals de herinrichting van je bedrijfspand, uitbreiding of een investering in machines? Dan kun je een zakelijke lening afsluiten bij de bank. Bij een zakelijke lening zijn het financieringsdoel, het bedrag, de looptijd en het aflossingsbedrag vastgelegd. De rente kan variabel of vast zijn. Bij een achtergestelde lening krijgt de financier bij faillissement later zijn geld terug dan andere schuldeisers. Het hebben van een achtergestelde lening kan andere financiers extra vertrouwen geven om ook geld te lenen. Met Finchi krijg je direct inzicht in de mogelijkheden. 

“Voorbeeld”

Toen Roy Verduyn zijn ideale kantoor niet kon vinden, kocht hij met een zakelijke lening bij ING een leegstaand pand van 1.500 vierkante meter. 120 vierkante meter is voor zijn bedrijf Industrierecruiters, de rest verhuurt hij aan andere mkb’ers. Binnen no-time zat zijn pand vol. Hiermee heeft hij een interessante extra businesscase; na 10 jaar is de lening afbetaald en verdient hij aan de huur. 

4. Garant- of borgstelling

Wil je geld van de bank lenen, maar kun je niet voldoende onderpand bieden? Dan kun je een beroep doen op de overheid, die borg kan staan voor jouw bedrijfsfinanciering. Met een garantstelling van de overheid geven banken eerder een lening, want ze lopen minder risico. Via de Borgstelling MKB Kredieten staat de overheid garant voor bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet onder de 50 miljoen euro. Heb je risicodragend kapitaal nodig om snelle groei te financieren, een bedrijfsovername te doen of uit te breiden naar het buitenland? Dan kun je een beroep doen op de Groeifaciliteit.

5. Risicodragend kapitaal

Risicodragend kapitaal (of durfkapitaal, venture capital) is een vorm van bedrijfsfinanciering die geschikt is voor risicovolle investeringen, zoals een startend bedrijf, een bedrijfsovername of uitbreiding naar het buitenland. Bronnen van risicodragend kapitaal zijn onder andere participatiemaatschappijen, regionale ontwikkelmaatschappijen en private investeerders (of informal investors, business angels). Deze financiers investeren vaak in ruil voor een aandeel in je bedrijf, waarmee ze ook zeggenschap hebben. Vaak hebben ze kennis, ervaring en een netwerk waarmee ze je bedrijf verder kunnen helpen. ING kan je in contact brengen met informal investors.

6. Microfinanciering

Lukt het niet om bij traditionele partijen een lening te krijgen, dan kun je microfinanciering overwegen. Microfinanciering, of microkrediet, is een lening van maximaal 50.000 euro. Hiermee kun je een bedrijf starten of investeren in uitbreiding. Qredits is een initiatief van de Nederlandse overheid en banken en is de belangrijkste verstrekker van microkredieten in Nederland. Qredits verstrekt naast microkredieten ook mkb-krediet (tot 250.000 euro) en hypothecair krediet (tot 250.000), specifiek bedoeld voor de financiering van zakelijk onroerend goed. De looptijd ligt tussen de 1 en 10 jaar. 

7. Onderhandse lening

Je kunt bedrijfsfinanciering ook dichter bij huis zoeken. Geleend geld van familie, vrienden of bekenden heet een ‘onderhandse lening’. Bij een onderhandse lening maken twee of meer partijen afspraken zonder tussenkomst van een bank of andere financiële instelling. Dit kan voordeliger zijn. Je spreekt zelf af hoe hoog de lening is, hoeveel rente je betaalt en binnen welke termijn je de lening aflost. Uiteraard is het belangrijk om goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een contract. Let wel op de regels van de Belastingdienst. Een lening met een te lage rente kan beschouwd worden als een schenking, waarover je meer belasting moet betalen.

“Voorbeeld”

Mark Elling nam samen met zijn partner een paar jaar geleden De Ruiter Catering over, waar hij werkte als bedrijfsleider. Het vinden van financiering op het hoogtepunt van de crisis was een uitdaging. Uiteindelijk lukte het om in hun eigen netwerk particuliere investeerders te vinden. Zonder tussenkomst van de bank, maar wel met duidelijke afspraken. De afspraak was om de investeerders binnen vijf jaar terug te betalen, maar dankzij hard werken lukte het in twee. 

8. Crowdfunding

Wil je in iets grotere kring zoeken, dan kun je denken aan crowdfunding. Deze vorm van bedrijfsfinanciering wint aan populariteit. Bij crowdfunding haal je geld op bij een grote groep mensen die allemaal een deel financieren. Ook hier is geen sprake van tussenkomst van een bank of financiële instelling. Ondernemers en investeerders komen vaak met elkaar in contact via een online crowdfundingplatform. Crowdfunding kan plaatsvinden in de vorm van een lening, aandelen of een donatie. 

9. Factoring

Een alternatieve manier om snel aan bedrijfsfinanciering te komen en je administratielast te verminderen is factoring. Bij factoring geef je het innen van je debiteuren – klanten die nog moeten betalen – uit handen aan een factoringmaatschappij. Het voordeel is dat je nooit hoeft je wachten op een betaling, maar altijd binnen een paar dagen betaald krijgt van de factoringmaatschappij. In ruil hiervoor krijgt de factoringmaatschappij een percentage van het factuurbedrag. Dit percentage kan hoger of lager zijn afhankelijk van het betalingsrisico van klanten. Factoring kost dus geld, maar het gemak kan hiertegen opwegen.

“Voorbeeld”

Schoolfruit voert veel Europese overheidsprojecten uit op scholen die de stichting 160 dagen zelf moet voorfinancieren. Dat geld heb je niet zomaar in kas, dus koos Schoolfruit voor een financieringsmix met onder andere factoring. Hierdoor hoeft Schoolfruit niet meer 160 dagen te wachten op betaling, maar een paar dagen. 

10. Leasing Wil je investeren in een nieuwe inrichting of machines, maar kun je het geld voor de investering niet opbrengen? Dan kan leasing een oplossing zijn. 

Uts

Foto: Andre van Herk van APC Groep (holding van o.a. UTS Abbink)

Bij leasing leen je bedrijfsmiddelen tegen een vaste vergoeding. Bij financial lease ben je economisch gezien eigenaar van het leaseobject tijdens de leaseperiode. Hierdoor kom je in aanmerking voor fiscale voordelen. Financial leasing is geschikt als je de intentie hebt om eigenaar te worden van het object. Bij operationele lease blijft de leasemaatschappij economisch eigenaar. Deze vorm van leasing is geschikt als je een object slechts tijdelijk wilt gebruiken en makkelijk wilt kunnen inruilen. Meer over de verschillen lees je hier. Met deze leasecalculator kun je verschillende scenario’s voor het leasen van een bedrijfsmiddel doorrekenen. 

“Voorbeeld”

e Jong Reclame wil investeren in een nieuwe freestafel, een investering van 185.000 euro. Ze kunnen hiervoor financiering krijgen bij de leverancier van de freestafel in de vorm van een leasecontract via Delta Lloyd. Omdat De Jong vermoedt dat het goedkoper kan, informeert hij ook bij zijn bank naar de mogelijkheden.

11. Subsidie

Tot slot zijn er verschillende subsidies voor ondernemers waarop je een beroep zou kunnen doen. Zo steunt de overheid bijvoorbeeld projecten op het gebied van innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunst en cultuur, veiligheid en internationaal ondernemen. Er zijn subsidies op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Elke subsidie heeft weer andere voorwaarden waaraan je moet voldoen. Hier kun je zien welke subsidies er zijn voor ondernemers. Of vul deze subsidiewijzer in.