Data Inzetten 2

Big data: met cijfers je onderneming laten groeien

  • Leestijd: 00:00
  • 1345 Views
  • 4

Wat levert het inzetten van data je allemaal op?

De productverkoop, het aantal websitebezoekers, afzetgebieden. Voor ondernemers kan het verzamelen en analyseren van data ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar zijn. Toch kun je met het slim inzetten van data je bedrijf laten groeien én je klanten beter bedienen. Hoe doe je dat? En wat levert het allemaal op

Elk bedrijf heeft bepaalde basisdata, zegt Daan Kolkman van het JADS MKB Datalab*, een wetenschappelijke instelling die mkb’ers helpt met oplossingen voor datavraagstukken. “Je hebt als ondernemer bijvoorbeeld een financiële boekhouding en administratie. Per bedrijf verschilt vervolgens welke data verder relevant zijn. Een webshop heeft cijfers over websitebezoekers, een fabriek over elektriciteitsverbruik en een bakker over het aantal verkochte broden.”

Vat krijgen op bedrijf en verbetermogelijkheden 

Die cijfers laten onder meer zien hoe je er als bedrijf voor staat, vervolgt Kolkman. “Op welke dagen heb ik de meeste klanten? Waar zitten alle kosten? Hoe ziet mijn tijdsindeling eruit? Wie die data zorgvuldig verzamelt en combineert met andere data, krijgt meer vat op zijn bedrijf. Zo kun je je tijd en geld efficiënter inzetten of beter op je klantbehoeften inspelen. We helpen nu bijvoorbeeld een sanitairspecialist op basis van data hun assortiment te verkleinen om zo keuzestress bij klanten te voorkomen.”

Data nog te weinig ingezet 

Toch blijkt dat veel mkb’ers (nog) nauwelijks iets doen met hun data. Hoe komt dat? Kolkman: “Het kost tijd en geld om alle gegevens te verzamelen en te structuren. Ook zijn sommige datasets te groot om zelf goed te analyseren.” Daarnaast speelt onwetendheid een rol. “Niet elke ondernemer weet hoeveel rendement je uit data kunt halen. Een investering kan weer kostenbesparing of omzetgroei opleveren.”

Data verzamelen 

Een ondernemer die wel heil ziet in het gebruik van big data is Aram Detmers, oprichter van Delete Waxing, een keten met zestien waxsalons in Nederland. “We houden sinds onze oprichting in 2010 al nauwkeurig onze data bij. We hebben een online systeem met alle info over boekingen, beschikbaarheid van de medewerkers, reviews van klanten, het aantal behandelingen, noem maar op.”

Schone datahygiëne 

Het systematisch bijhouden van die gegevens is een belangrijke voorwaarde om iets met data te kunnen doen, benadrukt Kolkman. “Zorg dat je alle bedrijfsgegevens digitaliseert en je datahygiëne op orde is. Met een rommelige Excelsheet kun je niks. Wees ook consequent. Noteer telefoonnummers bijvoorbeeld op dezelfde manier en niet de ene keer met een streepje en dan weer met haakjes.”

Beter voldoen aan klantwensen 

Delete Waxing zet hun verzamelde data volgens Detmers efficiënt in, bijvoorbeeld om beter in te spelen op de wensen van de klant. “Elke klant vult na een behandeling een beoordeling in met dertien punten. Hoe was de ontvangst? Hoe was de behandeling? Heb je klachten? Op basis daarvan kunnen we onze service verbeteren.”

Inzichtelijker maken behandelingsduur 

Toch wilde Delete Waxing nog meer halen uit hun datahuishouding, zegt Detmers. “We wilden inzichtelijk krijgen hoe lang een waxbehandeling duurt bij een bepaald klantprofiel. Voor het waxen van benen staat bijvoorbeeld standaard 40 minuten. Maar bij de ene klant gaat dat nu eenmaal sneller dan bij de andere.”

Concrete vraagstelling 

Met de (geanonimiseerde) data van klanten klopte hij aan bij het MKB Datalab. Detmers: “Onze vraag was: kunnen jullie met deze gegevens de exacte begin- en eindtijd van een behandeling achterhalen en die koppelen aan een klantenprofiel? Stel dat een klant bij een vijfde behandeling al na 35 minuten klaar is, dan kunnen we eerder een nieuwe klant inplannen.”

Externe data toevoegen 

Hoewel het Datalab in dit geval alleen aan de slag ging met de aangeleverde data van Delete Waxing, kunnen bij een project ook externe data worden toegevoegd. Kolkman geeft een voorbeeld. “Een haardenverkoper uit Den Bosch met veel klanten in de Randstad wilde ook dichter bij huis klanten bedienen. Toen hebben we met cijfers van het CBS bekeken waar in en rond Den Bosch zijn doelgroep zit. Zo hoeft hij minder ver te rijden en weten klanten in die regio hem beter te vinden.”

Tussentijdse evaluatie 

Inmiddels is het project voor Delete Waxing halverwege. Detmers: “We hebben onlangs een tussentijdse evaluatie gehad. Het is iets lastiger dan gedacht. De eindtijd van een behandeling is duidelijk, namelijk het moment van de pinbetaling. Maar de precieze begintijd is lastiger te achterhalen. Een afspraak kan wel om 13.00 uur staan, maar sommigen komen iets eerder of later. We willen wel zekerheid hebben voordat we iets met de resultaten doen.”

Hulpmiddel, geen wondermiddel 

Kolkman benadrukt dat je nooit kunt garanderen dat de uitkomsten 100 procent iets opleveren. “Big data zijn geen wondermiddel, maar een hulpmiddel. Voor de ene ondernemer is het relevanter dan voor een ander. Maar het is wel belangrijk dat je de overweging maakt en kijkt wat mogelijk is. De conclusie ‘ik wil er niks mee, ik ga verder zoals ik bezig was’ is ook een uitkomst. Maar dan wel een die goed overwogen is.”

Doelstelling niet te ingewikkeld maken 

Volgens Kolkman is het belangrijk dat je als ondernemer een helder doel voor ogen hebt. “Bedenk eerst: welke uitdagingen heb ik met mijn onderneming en waar wil ik de data voor inzetten? Pas dan kan een datawetenschapper aan de slag.” Detmers voegt toe: “Maak je doelstelling niet te ingewikkeld. Je kunt beter meerdere projecten met verschillende doelen doen dan één keer een groot project waarbij je meerdere uitkomsten wilt hebben.”

*Het MKB Datalab is een van de instrumenten van het Platform Driven By Data, een initiatief van Rabobank, VNO-NCW Brabant Zeeland, N.V., Bossche Investerings Maatschappij, de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), gemeente ‘s-Hertogenbosch en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.