Ondernemers met kaas

SWOT analyse bedrijf maken: van analyse naar acties

De SWOT analyse

Met een SWOT analyse creëer je inzicht in je bedrijf en de omgeving. Het is een goede tool om kansen en uitdagingen voor je bedrijf te signaleren. Je kunt een SWOT analyse uitvoeren als onderdeel van de Context Canvas en het Business Model Canvas. We leggen je in dit artikel uit hoe je een SWOT analyse voor je bedrijf kunt uitvoeren.

Wat is een SWOT-analyse?

SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats. Een SWOT-analyse bestaat uit een interne en een externe analyse. In de interne analyse breng je de sterktes en zwaktes van je eigen bedrijf in kaart. In de externe analyse identificeer je kansen en bedreigingen in je omgeving. Dit breng je samen in één overzichtelijke matrix:

Bb Home

Waarom een SWOT analyse?

Een SWOT analyse helpt je bij het maken van bedrijfsbeslissingen. De interne factoren – je eigen sterktes en zwaktes – kun je goed beïnvloeden. Welke zwakke punten kun je verbeteren en welke sterke punten kun je nóg meer benutten? Externe factoren in je omgeving kun je niet goed beïnvloeden, maar je kunt er wél op inspelen. Welke ontwikkelingen bieden kansen en tegen welke bedreigingen moet je je indekken?

SWOT analyse maken deel 1: interne analyse

Begin met de interne analyse: wat zijn de plus- en minpunten van je eigen bedrijf?

a. Waar ben je goed in?

Wat zijn de sterke punten van je bedrijf? Wat doe je beter dan de concurrent? Heb je een

uniek aanbod, zoals Porsche Centrum Gelderland? Ben je makkelijk bereikbaar, zoals Slagerij van Eijk? Of komen mensen vanwege je geweldige service, zoals bij schoenenzaak Cottelli? Som je drie belangrijkste sterke punten op in de matrix. 

Porsche

Foto: Porsche Centrum Gelderland

b. Waar ben je minder goed in?

Niet leuk, wél nodig: erkennen wat je zwakke plekken zijn. Heb je een ad-hoc manier van werken die professionalisering belemmert, zoals bij watertechnologiebedrijf Holland Water? Kapen multinationals personeel voor je neus weg, zoals bij palletbedrijf Den Doelder? Of mis je juist bepaalde expertise, zoals communicatiebureau Blue Lemon? Neem je drie zwakste punten op in de matrix.

SWOT analyse maken deel 2: externe analyse

Maak vervolgens een externe analyse van de omgevingsfactoren: welke kansen en bedreigingen zie je?

c. Waar liggen kansen?

Welke externe factoren zijn kansrijk voor je bedrijf? Zijn er technologische ontwikkelingen die jouw business beïnvloeden? Biedt de opkomst van e-commerce kansen om meer klanten te bereiken, zoals bij lingeriewinkel Naron? Bieden buitenlandse markten kansen voor export, zoals bij Veldhuyzen Kaas? Of haal je inspiratie uit de opkomst van de duurzame, circulaire economie, zoals kantoormeubelaanbieder CEKA? Zet drie kansen voor je bedrijf in de matrix.

d. Welke bedreigingen zie je?

Welke factoren in je omgeving zijn bedreigend voor je bedrijf? BusinessBoost On Tour-deelnemers gaven aan dat ze de snelle technologische ontwikkelingen spannend vinden. Gaan robots straks ons werk overnemen? Gaan onze klanten straks onze producten zelf 3D-printen in plaats van ze te kopen? Zorgt digitalisering ervoor dat een deel van je taken wegvalt, zoals bij administratiekantoor De Veldhoen? Is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkt en kom je moeilijk aan personeel, zoals palletbedrijf Den Doelder? Of zorgt een economische crisis ervoor dat opdrachten opdrogen, zoals gebeurde bij verhuisbedrijf UTS? Ook belemmerende wet- en regelgeving en veranderende klantbehoeften kunnen invloed hebben op je business. Noem drie bedreigingen voor jouw bedrijf in de matrix.

SWOT analyse maken deel 3: analyse omzetten in acties

Als het goed is, heb je nu een schematisch overzicht van je sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen voor je bedrijf. Nu is het tijd voor actie:

a. Buit je sterke punten uit

Sterke punten moet je niet voor lief nemen, maar bewust koesteren. Porsche Centrum Gelderland blijft continu op zoek naar unieke modellen en Slagerij van Eijk breidt toch maar niet uit naar een centrumlocatie zonder parkeergelegenheid. Cottelli moet elke dag opnieuw weer goede service leveren om zijn klanten te behouden. Vaart je bedrijf op de kennis en expertise van je personeel? Doe er dan alles aan om je mensen blij te houden. Bedenk wat jij kunt doen om je sterke punten te behouden, of liever, nóg sterker te maken.

b. Versterk je zwakke plekken

Als je inziet wat je zwakke plekken zijn, kun je hier wat aan doen. Zo heeft Holland Water een expert ingeschakeld om hen te helpen professionaliseren. Den Doelder heeft het wervingsprobleem opgelost door samen te werken met een detacheringsbureau voor technisch personeel. En Blue Lemon volgt nu cursussen om zich bij te scholen in digitale ontwikkelingen. Wat kun jij doen om je zwakke plekken te verbeteren?

c. Speel in op kansen

Grijp kansen met beide handen aan, voordat iemand anders het doet. Lingeriewinkel Naron zag e-commerce toenemen en heeft naast de winkel nu ook een succesvolle webshop. Nog steeds blijven ze nieuwe kansen signaleren, zoals de ontwikkeling van een digitale fitting tool. Veldhuyzen Kaas is inmiddels dé kaasexporteur van Nederland en exporteert zelfs kazen voor andere merken. En CEKA werkt toe naar een circulair verdienmodel waarin klanten geen kantoormeubilair meer kopen, maar betalen voor het gebruik.

d. Zet bedreigingen om in kansen

Als je weet welke ontwikkelingen bedreigend zijn, kun je maatregelen nemen. Nóg beter: zet je een bedreiging om in een kans. Zo gaat De Veldhoen minder focussen op administratie en meer op financieel advies. Palletbedrijf Den Doelder vangt het personeelstekort op via een detacheringsconstructie. UTS overleefde de economische crisis door compleet nieuwe diensten te ontwikkelen en leegstand op een andere manier te benutten.

SWOT analyse voorbeeld: Holland Water

Als we voor watertechnologiebedrijf Holland Water een volledige SWOT analyse maken, komen we tot de volgende matrix:

Sterktes

- Innovatieve en bewezen technologie

- Innovatiekracht

- Vaste inkomsten uit servicemodel

Zwaktes

- Ad-hoc manier van werken

- Innovatiedruk op organisatie

- Borging kwaliteit in buitenland

Kansen

- Drempel voor toetreding is hoog

- Nieuwe toepassingen technologie

- Opkomst duurzaamheid

Bedreigingen

- Beperkende wet- en regelgeving

 

 

Holland Water heeft deze analyse omgezet in verschillende acties.

Zo heeft het bedrijf de technologie gepatenteerd, zodat concurrenten hier niet mee aan de haal kunnen gaan. Ook heeft Holland Water een expert ingeschakeld om het bedrijf te helpen groeien van een ad-hoc start-up naar een professionele scale-up. Om de innovatiedruk weg te nemen, heeft Holland Water het aantal R&D projecten teruggeschroefd. Borging van de kwaliteit van installaties in het buitenland gebeurt met het opleiden van partners.

De belangrijkste bedreiging is beperkende wet- en regelgeving in binnen- en buitenland waardoor Holland Water haar oplossing niet (of beperkt) mag verkopen. Dankzij lobby en uithoudingsvermogen zet Holland Water deze bedreiging om in een kans. Eenmaal ‘binnen’ heeft Holland Water een marktleiderspositie en de drempel voor nieuwe toetreders is hoog.

Holland Water

Foto: Holland Water

Ook de opkomst van duurzaamheid biedt kansen. Deze kans benut Holland Water met een nieuwe toepassing van haar technologie voor koeltorens. Dit gebeurde tot nu toe met vervuilende technieken. Doordat bedrijven steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid, is er een nieuwe markt voor de toepassing van Holland Water.

Tips

-          Maak de SWOT analyse samen met collega’s met verschillende disciplines
-          Vertaal je analyse naar concrete acties: wat ga je naar aanleiding van de analyse veranderen?
-          Maak ook eens een SWOT analyse van je belangrijkste concurrenten. Dit kun je gebruiken in je concurrentieanalyse.
-          Maak een SWOT analyse van een inspirerend bedrijf: wat is de belangrijkste kracht en hoe vertaal je dit naar je eigen bedrijf?